Aanmelden en opzeggen

Aanmelden

Aanmelden als lid van Harmonieorkest Manderen gebeurt door het invullen van het aanmeldingsformulier. Dit is verkrijgbaar bij de secretaris van Manderen, mailadres Info@Manderen.nl

Voor vragen omtrent het aanmelden kunt u contact opnemen via info@manderen.nl

 

Opzeggen

Het lidmaatschap van Harmonieorkest Manderen kan per kwartaal worden opgezegd, d.w.z. per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.
Het opzeggen van het lidmaatschap dient vóór het begin van een nieuw kwartaal per e-mail te gebeuren aan de secretaris van de vereniging.

e-mail: info@manderen.nl