Instaporkest

Behalve in de schoolvakanties oefent het instaporkest voorafgaand aan de repetitie van het grote orkest: woensdagavond van 19.00 tot 19.45 uur.

Het instaporkest is voor leerlingen die al enige tijd les hebben om kennis te maken met samenspelen en luisteren naar elkaar en te wennen aan het spelen onder leiding van een dirigent. In de regel worden op aangeven van de muziekdocenten leerlingen toegelaten tot het orkest. In het instaporkest speelt een aantal muzikanten uit het grote orkest mee ter ondersteuning.

Net als voor het grote orkest worden ook voor de instappers optredens georganiseerd, meestal in de Maanse bibliotheek en tijdens het Voorjaarsconcert van het grote orkest