Leeninstrument

Onder bepaalde voorwaarden kunnen leden de beschikking krijgen over een instrument van de vereniging.

Voorwaarden
 Er moet een instrument beschikbaar zijn.
 Het ter beschikking gestelde instrument moet met zorg behandeld en onderhouden worden
 Men dient lid te zijn van de vereniging. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het instrument ingeleverd te worden.

Onderhoud en onderhoudskosten van het instrument.
Mankementen aan het ter beschikking gestelde instrument dienen gemeld te worden aan de instrumentenbeheerder. Kosten voor eventuele reparaties van een verenigingsinstrument komen voor rekening van de vereniging onder de voorwaarde dat aan de onderhoudsvoorschriften is voldaan en het mankement niet te wijten is aan onoordeelkundig gebruik. Reparaties vinden altijd plaats in opdracht van de instrumentenbeheerder.

Verzekering
Verenigingsinstrumenten die in de opslag staan in ons clubgebouw, zijn verzekerd door de vereniging.
Voor verenigingsinstrumenten die mee naar huis worden genomen is het lid zelf aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade. Wij raden leden aan hierop een eigen WA of inboedelverzekering te raadplegen en eventueel een aanvulling op de verzekering af te sluiten.

Borg
Het is mogelijk om een instrument in bruikleen te hebben. Daartoe moet een overeenkomst worden ingevuld en een bedrag aan borg worden betaald. Indien het geleende instrument wordt ingeleverd en in goede staat verkeert, wordt de borgsom terugbetaald.