Orkest

Sinds de oprichting in 1983 heeft Harmonieorkest Manderen zich ontwikkeld tot een stabiel harmonieorkest met een gevestigde plek in de gemeente Maarn.

Naast de wekelijkse repetitie wordt gedurende het jaar een aantal optredens gegeven, zoals een voor- en najaarsconcert, een kerstsamenzang, een aubade op Koninginnedag en muzikale begeleiding bij de herdenking der gevallenen.

Het orkest bestaat uit ongeveer 40 leden. Daarnaast spelen in een instaporkest 6 beginnende spelers, die worden ondersteund door enkele ervaren spelers van het grote orkest.

De sociale rol van de vereniging heeft momenteel de overhand. Op een kleine afstand volgen de muzikaliteit en het leerlingenbeleid. Meer concreet betekent dit dat het gros van de leden de sociale aspecten van de vereniging het belangrijkst vindt. Zij zijn van mening dat een verhoging van het muzikale peil niet ten koste mag gaan van de gezelligheid. Muzikaal gezien bestaan er grote verschillen in niveau tussen de leden (variërend van ongeveer A tot en met een enkele D). Dit heeft als gevolg dat een aantal muziekstukken voor sommige leden te moeilijk is en andere leden (te) weinig uitdaging ervaren.

Het orkest bevindt zich op niveau van de 4e/5e divisie. Actuele muziekstukken zijn: La Storia (Jacob de Haan), MacArthur Park (Jimmy Webb), Madurodam (Johan de Meij), Music for a Celebration (Dirk Brossé), Pirates of the Carribean (Klaus Bladelt) en Air Nostalgique (Ted Huggens).
Voor wat betreft haar leerlingen werkt de vereniging samen met een hout- en een fluitdocent en een slagwerkdocent. De functie koperdocent is momenteel vacant.

Daarnaast wordt er sinds een aantal jaren AMV-les via onze vereniging georganiseerd.

Het bestuur wil dat de komende jaren meer aandacht wordt gegeven aan het leerlingen- en muzikale beleid, waarbij uiteraard de sociale aspecten niet zullen worden vergeten.

Voor wat betreft de leerlingen stellen we ons de volgende doelen:

 • Verbeteren van de begeleiding van leerlingen (zowel de leerlingen die al wel en nog niet in het instaporkest zitten):
  • leerlingen meer betrekken bij de vereniging / bij activiteiten;
  • het niveau van leerlingen verhogen voordat ze naar het grote orkest mogen (Van A- naar B-diploma, met uitzondering van kwetsbare groepen in grote orkest).
 • Samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Heuvelrug verstevigen (bijvoorbeeld scholen, “Maarn Wijzer”, Vereniging Maarns Muziekonderwijs, etc.);
 • Uitbouwen van het aantal leerlingen met name op kwetsbare groepen in het grote orkest.

Voor wat betreft het muzikale beleid stellen we ons drie doelen:

 • Vergroten van de discipline tijdens repetities en concerten;
 • Werken naar een hoger muzikaal niveau, waarbij een goede muziekkeuze mede bepalend is voor de ontwikkeling naar een hoger niveau
 • Actief werven van ervaren nieuwe leden.

Het interne sociale beleid willen richten we de komende jaren op:

 • Het vergroten van de betrokkenheid en met name de activiteit van meer leden;
 • Het vasthouden aan en het vergroten van de aanwezigheid op repetities.

Het externe sociale beleid richten we op:

 • het consolideren van de rol en positie van de Harmonie in de gemeenschap;
 • het versterken van onze bekendheid in Maarn, bv. door het organiseren van buitenoptredens.