Protocol BESCHERMING EN VEILIGHEID

 

 

 

PROTOCOL BESCHERMING EN VEILIGHEID     

 

LEDEN, BEZOEKERS EN DOCENTEN HARMONIEORKEST MANDEREN

(september 2020)

 

 

Inhoud

 1. Inleiding.. 2
 2. Algemeen.. 2
 3. Gebouw en lokalen.. 3

3.1  Toegang en verlaten van het gebouw.. 3

3.2  Kapstokken.. 3

3.3  Gang.. 3

3.4  Grote zaal 3

3.5  Sociale ruimte-consumpties. 3

3.6  Toiletten.. 3

3.7  Schoonmaak. 4

 1. Repetitie.. 4

4.1  Orkestopstelling.. 4

4.2  lessenaars. 4

4.3  Instrument. 4

4.4  Condens vocht. 4

4.5  Muziekvoorbereiding.. 5

4.6  Repetitie.. 5

4.6.1 Repetitie tijden.. 5

4.6.2 Aanmelden repetities. 5

4.6.3 Voorbereiding repetitie.. 5

 1. Muzieklessen.. 5

5.1  Leerlingen.. 5

5.2  Docenten.. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.               Inleiding

Het protocol voor het hervatten van de activiteiten is van toepassing op de binnen activiteiten voor zowel personen tot 18 jaar als personen vanaf 18 jaar (dus voor jeugd en volwassenen).

De richtlijnen opgenomen in dit protocol gelden als voorwaarde voor het uitvoeren van de activiteiten. Harmonie Manderen volgt hiermee de door het KNMO opgestelde protocol.

 

Het protocol is gericht op de veiligheid van leden, docenten, dirigent en leerlingen.

 

Daarnaast blijven de generieke maatregelen op basis van de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht van kracht. Wijziging van de noodverordening dan wel aanpassingen vanuit het KNMO kan tot aanpassing van dit protocol leiden.

 

Los van wat in het protocol wordt beschreven doen we een beroep op ieders gezond verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen.

 

2.               Algemeen

De volgende basis regels, welke door het RIVM zijn opgesteld, worden bij Harmonie Manderen door alle leden en docenten gevolgd. De basisregels zijn:

 • Was de handen zowel voor de repetitie als na de repetitie bij thuiskomst.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg en was daarna je handen.
 • Schud geen handen.
 • Eet niet tijdens de repetitie
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
 • Blijf thuis als:

▪ je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging.

▪ als iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

 • Deel je instrumenten/materiaal/muziek niet met anderen
 • Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen.
 • Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur.

 

3.               Gebouw en lokalen

3.1  Toegang en verlaten van het gebouw

De Toegangsdeur van het gebouw aan de Buurtsteeg wordt alleen gebruikt voor binnenkomst. Het gebouw wordt verlaten via de deur aan de zijkant in de grote zaal (nooduitgang).

Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd met de aanwezige handgel.

3.2  Kapstokken

De kapstokken mogen niet worden gebruikt. Als je een jas meeneemt dan hang je deze aan je stoel in de grote zaal.

3.3  Gang

Bij binnenkomst loop je direct door naar de grote zaal. Het is niet de bedoeling dat je met meerdere mensen in de gang bent.

3.4  Grote zaal

De grote zaal biedt voldoende ruimte aan alle leden met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
Frisse lucht in de repetitieruimte is van groot belang. Voor, tijdens en minimaal een kwartier na de repetities zijn zowel de buitendeur in de grote zaal als de toegangsdeur open.

Zowel binnen als buiten de repetitieruimte houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Dus ook bij het in- en uitpakken van het instrument en bij het binnenkomen en weggaan.

3.5  Sociale ruimte-consumpties

De sociale ruimte mag vooralsnog niet worden gebruikt en is daarom afgesloten. Deze is alleen toegankelijk voor gebruik door aangewezen personen. Voor de docenten en leerlingen geldt een aangepaste regeling.

Er worden geen drankjes verstrekt. Neem eventueel zelf een drankje mee om na afloop van de repetitie te drinken.

Na afloop van de repetitie kan buiten op het grasveld of in de grote zaal nog bijgepraat worden, uiteraard rekening houdend met de 1,5 meter afstand.

3.6  Toiletten

Het gebruik van het toilet willen we zo beperkt mogelijk houden. Ga dus voordat je komt thuis naar het toilet. Is het gebruik van het toilet toch nodig volg dan de volgende stappen:

 1. Was je handen met zeep aan de wastafel voordat je het toilet in gaat.
 2. Reinig de deurklink van het toilet voordat je naar binnen gaat met een schoonmaakdoekje.
 3. Spoel het toilet door met gesloten deksel.
 4. Na gebruik van het toilet maak je de deurklink, drukknop, toiletrand, toiletbril met een schoonmaakdoekje schoon en gooi je het doekje in de gereedstaande afvalbak.
 5. Laat de toiletdeur open staan.
 6. Was je handen met zeep voordat je de toiletruimte verlaat.
 7. Laat de toegangsdeur van het toilet open, raak de deurklinken van de toegangsdeur van de toiletruimte niet aan.

 

3.7  Schoonmaak

Met het schoonmaakbedrijf zal de afspraak worden gemaakt om wekelijks de toiletten, hal en grote zaal te reinigen.

 

4.                Repetitie

4.1  Orkestopstelling

De stoelen worden (in ieder geval tot de zomervakantie) na afloop van de repetitie door aangewezen personen -met handschoenen aan- klaargezet/opgeruimd. Dit geldt ook voor het slagwerk.

De stoelen worden met een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel geplaatst. De stoelen mogen tijdens de repetitie niet verplaatst worden.

De positie van de dirigent is 2 meter van het dichtstbijzijnde spelende lid.

De afstand heeft betrekking op de afstand tussen personen en niet tot de afstand van de muur en de speelruimte.

4.2  lessenaars

De lessenaars van de Harmonie worden niet gebruikt. Ieder lid neemt de eigen lessenaar mee naar de repetitie. De lessenaar dient vooraf thuis met een sopje gereinigd te worden.

4.3  Instrument

Je instrument dient voorafgaand aan de repetitie thuis schoongemaakt te worden met een microvezeldoekje. Na afloop van de repetitie doe je je instrument in de koffer en reinig je het instrument thuis. Is het echt noodzakelijk dat je instrument direct na het spelen wordt schoongemaakt, doe dit dan:

 1. Buiten
 2. Direct boven je handdoek

 

Instrumentarium mag tijdens de repetitie niet onderling worden geruild (dempers etc.)

 

Instrumentarium en/of hulpmiddel dat te zwaar/groot is om door één persoon te

worden verplaatst, mag alleen worden verplaatst of opgeborgen door zogenaamde

‘tilkoppels’. Dit zijn vaste koppels die al het noodzakelijke til- en

verplaatswerk verrichten. Zij worden ten aanzien van ziekmeldingen of lichte

gezondheidsklachten van henzelf of in hun thuissituatie behandeld als ‘één

persoon’ (dus: bij gezondheidsklachten van de een, zal ook de koppelgenoot

automatisch als ‘met gezondheidsklachten’ worden aangemerkt).

4.4  Condensvocht

Het condensvocht dient opgevangen te worden. Ieder lid dient hiervoor te zorgen. Dit dient op de wijze te gebeuren:

Ieder lid neemt wekelijks een schone vocht opnemende doek van huis mee en zorgt er voor dat het condens vocht van het instrument op deze doek valt. De oppervlakte waar het condens vocht terecht komt wordt door de speler zelf schoongemaakt.
Geadviseerd wordt om zelf wat schoonmaakdoekjes of schoonmaakmiddel mee te nemen. Dit voorkomt dat meerdere mensen tegelijk een beroep hoeven te doen op de schoonmaakmiddelen die er zijn, waardoor de 1,5 meter afstand houden een risico wordt.

4.5  Muziekvoorbereiding

De persoonlijke muziekmappen blijven leeg. Nieuwe muziek wordt digitaal verspreid. De leden zorgen vervolgens zelf voor het printen van de bladmuziek.

4.6  Repetitie

Om de repetitie soepel te kunnen laten verlopen en om alle leden de gelegenheid te geven om te kunnen komen samen spelen gelden de volgende regels

4.6.1 Repetitie tijden

 • Repetitietijd ensembleklas: van 19.15 uur tot 19.45 uur.
 • Repetitietijd groot orkest: van 20.15 uur tot 21.45 uur.

4.6.2 Aanmelden repetities

Aanmelden voor een repetitie is verplicht. Voor iedereen, dus zowel voor ensembleklas als voor groot orkest. De aanmelding is van belang vanwege mogelijk bron- en contactonderzoek  en omdat vooraf stoelen worden klaargezet. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de repetitie. Als je je niet aangemeld hebt, dan staat er geen stoel en kom je dus niet!

Aanmelden kan via de volgende mailadressen:

Secretaris.manderen@gmail.com

info@manderen.nl

4.6.3 Voorbereiding repetitie

 • Voor iedereen geldt, kom kort van te voren naar de repetitie. Wil je bijpraten, doe dit dan buiten op het grasveld, dus niet vlak bij ingang/uitgang op het pad. Dit alles met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Zet al je spullen bij je stoel, dus ook je muziekkoffer. De 1,5 meter afstand zou genoeg moeten zijn om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Verplaats je stoel niet!
 • Hang je je jas over de stoel.
 • Leg je handdoek/condens vocht opnemende doek op de plek waar het condens vocht terecht komt
 • Zet je eigen lessenaar neer.
 • Na afloop maak je eventueel naast de handdoek gelekte condens zelf schoon met een schoonmaakdoekje.

5. Muzieklessen

5.1  Leerlingen

Aanvullend aan de vorige paragrafen gelden voor de leerlingen de volgende regels:

 • De muziekles is altijd op afspraak met de docent
 • De leerling desinfecteert het instrument voordat naar les wordt gegaan. Na afloop van de les doet de leerling het instrument in de koffer en reinigt het instrument thuis. Indien het noodzakelijk is dat direct na de les het instrument wordt gereinigd dan wordt dit als volgt gedaan:
  • Buiten
  • Direct boven de handdoek
 • De leerling komt zo mogelijk alleen naar de les. Indien ouder/begeleider de leerling naar les brengt en/of haalt, dan wacht de begeleider buiten.
 • De leerling desinfecteren hun handen voordat zij de lesruimte betreden.
 • De leerling wacht op de gang totdat de docent jou roept voor jouw les.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent.
 • Net als bij de repetitie neemt de leerling een vuilniszak en handdoek mee om het condens vocht op te vangen (zie 4d).
 • Bij het volgen van de lessen geldt, dat het gebruik van de toiletten niet is toegestaan.

 

5.2  Docenten

Aanvullend aan de vorige paragrafen gelden voor de docenten de volgende regels:

 • Maak afspraken met de leerlingen voor wat betreft tijdstip en duur van de lessen.
 • Houdt vijf minuten tijd tussen de lesperiode van twee leerlingen.
 • Zorg dat iedereen tijdens de les 2 meter afstand (gemeten vanaf het midden van de stoel) tot elkaar kan houden.
 • Maak regelmatig schoon, reinig stoel en lessenaar voordat de leerling komt.
 • Maak aan het einde van de lesdag de deurklinken schoon van de sociale ruimte, de buitendeur en de grote zaal (slagwerkdocent).
 • Gebruik van koffieautomaat/heet waterkoker is niet toegestaan.
 • Afval van eigen meegebrachte drank/etenswaren dienen mee naar huis genomen te worden.
 • Bij gebruik van het kopieerapparaat dient deze na gebruik gereinigd te worden.
 • Reiniging het toilet conform paragraaf 3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud

 1. Inleiding.. 2
 2. Algemeen.. 2
 3. Gebouw en lokalen.. 3

3.1  Toegang en verlaten van het gebouw.. 3

3.2  Kapstokken.. 3

3.3  Gang.. 3

3.4  Grote zaal 3

3.5  Sociale ruimte-consumpties. 3

3.6  Toiletten.. 3

3.7  Schoonmaak. 4

 1. Repetitie.. 4

4.1  Orkestopstelling.. 4

4.2  lessenaars. 4

4.3  Instrument. 4

4.4  Condens vocht. 4

4.5  Muziekvoorbereiding.. 5

4.6  Repetitie.. 5

4.6.1 Repetitie tijden.. 5

4.6.2 Aanmelden repetities. 5

4.6.3 Voorbereiding repetitie.. 5

 1. Muzieklessen.. 5

5.1  Leerlingen.. 5

5.2  Docenten.. 6

 

1.               Inleiding

Het protocol voor het hervatten van de activiteiten is van toepassing op de binnen activiteiten voor zowel personen tot 18 jaar als personen vanaf 18 jaar (dus voor jeugd en volwassenen).

De richtlijnen opgenomen in dit protocol gelden als voorwaarde voor het uitvoeren van de activiteiten. Harmonie Manderen volgt hiermee de door het KNMO opgestelde protocol.

Het protocol is gericht op de veiligheid van leden, docenten, dirigent en leerlingen.

Daarnaast blijven de generieke maatregelen op basis van de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht van kracht. Wijziging van de noodverordening dan wel aanpassingen vanuit het KNMO kan tot aanpassing van dit protocol leiden.

 Los van wat in het protocol wordt beschreven doen we een beroep op ieders gezond verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen.

 

2.               Algemeen

De volgende basis regels, welke door het RIVM zijn opgesteld, worden bij Harmonie Manderen door alle leden en docenten gevolgd. De basisregels zijn:

 • Was de handen zowel voor de repetitie als na de repetitie bij thuiskomst.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg en was daarna je handen.
 • Schud geen handen.
 • Eet niet tijdens de repetitie
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
 • Blijf thuis als:

▪ je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging.

▪ als iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

 • Deel je instrumenten/materiaal/muziek niet met anderen
 • Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen.
 • Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur.

 

3.               Gebouw en lokalen

3.1  Toegang en verlaten van het gebouw

De Toegangsdeur van het gebouw aan de Buurtsteeg wordt alleen gebruikt voor binnenkomst. Het gebouw wordt verlaten via de deur aan de zijkant in de grote zaal (nooduitgang).

Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd met de aanwezige handgel.

3.2  Kapstokken

De kapstokken mogen niet worden gebruikt. Als je een jas meeneemt dan hang je deze aan je stoel in de grote zaal.

3.3  Gang

Bij binnenkomst loop je direct door naar de grote zaal. Het is niet de bedoeling dat je met meerdere mensen in de gang bent.

3.4  Grote zaal

De grote zaal biedt voldoende ruimte aan alle leden met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
Frisse lucht in de repetitieruimte is van groot belang. Voor, tijdens en minimaal een kwartier na de repetities zijn zowel de buitendeur in de grote zaal als de toegangsdeur open.

Zowel binnen als buiten de repetitieruimte houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Dus ook bij het in- en uitpakken van het instrument en bij het binnenkomen en weggaan.

3.5  Sociale ruimte-consumpties

De sociale ruimte mag vooralsnog niet worden gebruikt en is daarom afgesloten. Deze is alleen toegankelijk voor gebruik door aangewezen personen. Voor de docenten en leerlingen geldt een aangepaste regeling.

Voor een drankje na afloop is een aangepaste regeling opgesteld. De bestelling vindt plaats voor de ingang van de sociale ruimte, Tijdens de bestelling bevindt zich uiterlijk 1 persoon in de gang. De looproute dient te worden gevolgd (de grote zaal mag alleen via de gang betreden worden, de grote zaal uit gaat via de deur van de grote zaal bij het hek).

Na afloop van de repetitie kan buiten op het grasveld of in de grote zaal nog bijgepraat worden, uiteraard rekening houdend met de 1,5 meter afstand.

3.6  Toiletten

Het gebruik van het toilet willen we zo beperkt mogelijk houden. Ga dus voordat je komt thuis naar het toilet. Is het gebruik van het toilet toch nodig volg dan de volgende stappen:

 1. Was je handen met zeep aan de wastafel voordat je het toilet in gaat.
 2. Reinig de deurklink van het toilet voordat je naar binnen gaat met een schoonmaakdoekje.
 3. Spoel het toilet door met gesloten deksel.
 4. Na gebruik van het toilet maak je de deurklink, drukknop, toiletrand, toiletbril met een schoonmaakdoekje schoon en gooi je het doekje in de gereedstaande afvalbak.
 5. Laat de toiletdeur open staan.
 6. Was je handen met zeep voordat je de toiletruimte verlaat.
 7. Laat de toegangsdeur van het toilet open, raak de deurklinken van de toegangsdeur van de toiletruimte niet aan.

 

3.7  Schoonmaak

Met het schoonmaakbedrijf zal de afspraak worden gemaakt om wekelijks de toiletten, hal en grote zaal te reinigen.

 

4.                Repetitie

4.1  Orkestopstelling

De stoelen worden (in ieder geval tot de zomervakantie) na afloop van de repetitie door aangewezen personen -met handschoenen aan- klaargezet/opgeruimd. Dit geldt ook voor het slagwerk.

De stoelen worden met een vrije ruimte van 1,5 meter rond het midden van iedere stoel geplaatst. De stoelen mogen tijdens de repetitie niet verplaatst worden. Uitzondering zijn de fluit en piccolo. Hiervoor geldt een vrije ruimte van 2 meter.

De positie van de dirigent is 2 meter van het dichtstbijzijnde spelende lid.

De afstand heeft betrekking op de afstand tussen persoenen en niet tot de afstand van de muur en de speelruimte.

4.2  lessenaars

De lessenaars van de Harmonie worden niet gebruikt. Ieder lid neemt de eigen lessenaar mee naar de repetitie. De lessenaar dient vooraf thuis met een sopje gereinigd te worden.

4.3  Instrument

Je instrument dient voorafgaand aan de repetitie thuis schoongemaakt te worden met een microvezeldoekje. Na afloop van de repetitie doe je je instrument in de koffer en reinig je het instrument thuis. Is het echt noodzakelijk dat je instrument direct na het spelen wordt schoongemaakt, doe dit dan:

 1. Buiten
 2. Direct boven je handdoek

 

Instrumentarium mag tijdens de repetitie niet onderling worden geruild (dempers etc.)

Instrumentarium en/of hulpmiddel dat te zwaar/groot is om door één persoon te

worden verplaatst, mag alleen worden verplaatst of opgeborgen door zogenaamde

‘tilkoppels’. Dit zijn vaste koppels die al het noodzakelijke til- en

verplaatswerk verrichten. Zij worden ten aanzien van ziekmeldingen of lichte

gezondheidsklachten van henzelf of in hun thuissituatie behandeld als ‘één

persoon’ (dus: bij gezondheidsklachten van de een, zal ook de koppelgenoot

automatisch als ‘met gezondheidsklachten’ worden aangemerkt).

4.4  Condensvocht

Het condensvocht dient opgevangen te worden. Ieder lid dient hiervoor te zorgen. Dit dient op de wijze te gebeuren:

Ieder lid neemt wekelijks een schone vocht opnemende doek van huis mee en zorgt er voor dat het condens vocht van het instrument op deze doek valt. De oppervlakte waar het condens vocht terecht komt wordt door de speler zelf schoongemaakt.
Geadviseerd wordt om zelf wat schoonmaakdoekjes of schoonmaakmiddel mee te nemen. Dit voorkomt dat meerdere mensen tegelijk een beroep hoeven te doen op de schoonmaakmiddelen die er zijn, waardoor de 1,5 meter afstand houden een risico wordt.

4.5  Muziekvoorbereiding

De persoonlijke muziekmappen blijven leeg. Nieuwe muziek wordt digitaal verspreid. De leden zorgen vervolgens zelf voor het printen van de bladmuziek.

4.6  Repetitie

Om de repetitie soepel te kunnen laten verlopen en om alle leden de gelegenheid te geven om te kunnen komen samen spelen gelden de volgende regels

4.6.1 Repetitie tijden

 • Repetitietijd ensembleklas: van 19.15 uur tot 19.45 uur.
 • Repetitietijd groot orkest: van 20.15 uur tot 21.45 uur.

4.6.2 Aanmelden repetities

Aanmelden voor een repetitie is verplicht. Voor iedereen, dus zowel voor ensembleklas als voor groot orkest. De aanmelding is van belang vanwege mogelijk bron- en contactonderzoek  en omdat vooraf stoelen worden klaargezet. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de repetitie. Als je je niet aangemeld hebt, dan staat er geen stoel en kom je dus niet!

Aanmelden kan via de volgende mailadressen:

Secretaris.manderen@gmail.com

info@manderen.nl

4.6.3 Voorbereiding repetitie

 • Voor iedereen geldt, kom kort van te voren naar de repetitie. Wil je bijpraten, doe dit dan buiten op het grasveld, dus niet vlak bij ingang/uitgang op het pad. Dit alles met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Zet al je spullen bij je stoel, dus ook je muziekkoffer. De 1,5 meter afstand zou genoeg moeten zijn om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Verplaats je stoel niet!
 • Hang je je jas over de stoel.
 • Leg je handdoek/condens vocht opnemende doek op de plek waar het condens vocht terecht komt
 • Zet je eigen lessenaar neer.
 • Na afloop maak je eventueel naast de handdoek gelekte condens zelf schoon met een schoonmaakdoekje.

5. Muzieklessen

5.1  Leerlingen

Aanvullend aan de vorige paragrafen gelden voor de leerlingen de volgende regels:

 • De muziekles is altijd op afspraak met de docent
 • De leerling desinfecteert het instrument voordat naar les wordt gegaan. Na afloop van de les doet de leerling het instrument in de koffer en reinigt het instrument thuis. Indien het noodzakelijk is dat direct na de les het instrument wordt gereinigd dan wordt dit als volgt gedaan:
  • Buiten
  • Direct boven de handdoek
 • De leerling komt zo mogelijk alleen naar de les. Indien ouder/begeleider de leerling naar les brengt en/of haalt, dan wacht de begeleider buiten.
 • De leerling desinfecteren hun handen voordat zij de lesruimte betreden.
 • De leerling wacht op de gang totdat de docent jou roept voor jouw les.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent.
 • Net als bij de repetitie neemt de leerling een vuilniszak en handdoek mee om het condens vocht op te vangen (zie 4d).
 • Bij het volgen van de lessen geldt, dat het gebruik van de toiletten niet is toegestaan.

 

5.2  Docenten

Aanvullend aan de vorige paragrafen gelden voor de docenten de volgende regels:

 • Maak afspraken met de leerlingen voor wat betreft tijdstip en duur van de lessen.
 • Houdt vijf minuten tijd tussen de lesperiode van twee leerlingen.
 • Zorg dat iedereen tijdens de les 2 meter afstand (gemeten vanaf het midden van de stoel) tot elkaar kan houden.
 • Maak regelmatig schoon, reinig stoel en lessenaar voordat de leerling komt.
 • Maak aan het einde van de lesdag de deurklinken schoon van de sociale ruimte, de buitendeur en de grote zaal (slagwerkdocent).
 • Gebruik van koffieautomaat/heet waterkoker is niet toegestaan.
 • Afval van eigen meegebrachte drank/etenswaren dienen mee naar huis genomen te worden.
 • Bij gebruik van het kopieerapparaat dient deze na gebruik gereinigd te worden.
 • Reiniging het toilet conform paragraaf 3.6