Steun Manderen

Steun Manderen

Stichting Steunfonds Muziekbeoefening Maarn Maarsbergen is in 1993 opgericht met als doel om onze Harmonie te steunen bij aanschaf van instrumenten en uniformen. De afgelopen jaren hebben we met succes onze bijdrage hieraan kunnen geven.

Sinds het ontstaan van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug is er veel veranderd voor onze harmonie. Het subsidiebeleid is drastisch veranderd, waardoor de subsidie tot een kwart van het oorspronkelijke bedrag is teruggebracht. Dit heeft, zoals u begrijpen zult, grote gevolgen voor onze harmonie.

Harmonieorkest Manderen heeft een belangrijke plek in onze dorpen: Koningsdag, 4 en 5 mei, Sinterklaas, kerstsamenzang, scholenbezoek, enz. en dat willen we graag behouden. Ook heeft Harmonieorkest Manderen een belangrijke taak bij de opleiding en muzikale vorming van onze jeugd.

Daarom zoeken we met man en macht naar alternatieven voor financiering van onze activiteiten. Naast de initiatieven die door de harmonie worden ondernomen, vragen wij u om hulp.

We nodigen daarom u als inwoner van Maarn en omstreken uit voor al onze activiteiten en ons daarbij financieel te ondersteunen.

Bovendien zoeken we steeds naar nieuwe donateurs. Wilt u Manderen steunen? Maak dan een bijdrage over op rekeningnummer NL56 RABO 0382 4198 98 onder vermelding van Donateur Manderen (met uw naam en adres) of word lid van de club van 100.

Wat is de Club van 100?

Voor minimaal €100,00 per jaar steunt u onze harmonie en biedt u de vereniging een toekomst. Natuurlijk kunt u ook een veelvoud hiervan doneren. Het Stichting Steunfonds Muziekbeoefening Maarn Maarsbergen zorgt dat het geld bij Harmonieorkest Manderen goed wordt besteed.

Vindt u het belangrijk dat Harmonieorkest Manderen ook ná 2016 blijft bestaan, vul dan het aanmeldformulier in!

Hartelijk dank voor uw steun.

Met muzikale groet,

Cees Sijssens
Voorzitter

Stichting Steunfonds Muziekbeoefening Maarn Maarsbergen