Vakantieorkest

Enige jaren geleden is vanuit de leden de vraag gekomen of het mogelijk is tijdens de zomervakantie door te gaan met repeteren.

Inmiddels wordt er tijdens de grote vakantie op de woensdagavond in wisselende samenstelling muziek gemaakt. Omdat niet alle instrumenten vertegenwoordigd zijn, wordt er veelal vierstemmig licht repertoire gespeeld.

Op de eerste vrijdag van september opent Maarn Maakt Maarn Wijzer het seizoen met een inschrijfavond voor cursussen waar het vakantieorkest de zomerrepetities afsluit met een klein concertje.

Op aanvraag wordt ook bij andere gelegenheden opgetreden. Voor meer informatie: info@manderen.nl